Regulamin

REGULAMIN SERWISU DODATKIWORDPRESSA.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: https://dodatkiwordpressa.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep jest prowadzony przez firmę: DodatkiWordPressa, ul. Rzgowska 17, 93-172 Łódź ,zwaną dalej „Administratorem sklepu”.
 3. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostka organizacyjną nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowaną korzystaniem ze Sklepu dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Aby zostać członkiem, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, będziesz musiał skorzystać z konta rodzica lub opiekuna prawnego, który ma co najmniej 18 lat i wyrazi na to zgodę. Osoba dorosła będzie również odpowiedzialna za wszystkie Twoje działania.
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Nie obiecujemy, że jakikolwiek konkretny element będzie nadal dostępny na naszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikacji lub zaprzestania pobierania całości lub części plików z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Ponadto możemy dodawać nowe pliki do pobrania z powiadomieniem lub bez. Ceny dowolnych produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie zmian na naszej stronie internetowej.
 7. Promocje oferowane przez Sklep nie łączą się. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny połączonej z Naszą stroną internetową.
 9. Prowadzimy uczciwe korzystanie z zasad pobierania. DodatkiWordPressa.pl jest przeznaczona dla indywidualnych osób, z wykorzystaniem ich prawdziwych potrzeb. NIE jest dozwolone korzystanie z innych stron internetowych „GPL” w celu dodawania do ich zasobów. Jest to wyraźnie zabronione i doprowadzi do natychmiastowego zamknięcia konta. Klienci, którzy mają zamknięte konta, nie otrzymają zwrotu pieniędzy. 
 10. DodatkiWordPressa informuje, iż zabrania się po wykupieniu członkostwa masowego pobierania wszystkich dodatków. W przypadku stwierdzenia takiego działania konto użytkownika zostanie zamknięte w trybie natychmiastowym bez podawania przyczyny. Klienci, którzy mają zamknięte konta, nie otrzymają zwrotu pieniędzy. 

§2 Produkty

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż programów komputerowych („Wtyczki”), szablonów stron (“Motywy”) oraz członkostw („Członkostwo”) zwanych razem „Produktami”.
 2. Realizacja każdej Usługi sprzedawanej w Sklepie jest objęta osobnym regulaminem, który Klient akceptuje przy składaniu zamówienia.
 3. Wtyczki i Motywy sprzedawane w Sklepie są objęte licencją GNU GPL 3.
 4. Członkostwa sprzedawane w Sklepie są oferowane w 3 rodzajach: Miesięczne członkostwo VIP w cenie 39,99 zł z VAT, 6 Miesięczne członkostwo VIP w cenie 149,99 zł z VAT i Roczne członkostwo VIP w cenie 249,99 zł z VAT.
 5. Okres ważności członkostw to: 1 miesiąc, 6 miesięcy oraz 1 rok liczony od daty zakupu.
 6. Klient podczas składania zamówienia dokonuje wyboru na jakie członkostwo się decyduje.
 7. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu członkostwa, Klient zgodnie z wybranym członkostwem otrzymuje bezpłatny dostęp do ponad 1200 dodatków tj. Wtyczek i Motywów. Przy każdym produkcie pojawi się dodatkowa opcja pobrania produktu.
  Prosimy o uczciwe pobieranie Naszych dodatków zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
 8. Członkostwo można wykupić ponownie w dowolnym momencie wykupując jeden z rodzai członkostw. Wykupując członkostwo w trakcie trwania aktualnego, nowe członkostwo zacznie obowiązywać dopiero po zakończeniu aktualnego. Podczas zakupu obowiązuje aktualna cena na stronie internetowej.  
 9. Aktywne członkostwo uprawnia również do śledzenia dziennika aktualizacji i pobierania bezpłatnie nowych i zaktualizowanych Wtyczek i Motywów. Po wygaśnięciu członkostwa Klient nie ma możliwości pobierania Wtyczek, Motywów oraz śledzenia dziennika aktualizacji za pomocą sklepu nawet tych wersji, z których Klient korzystał w czasie ważności członkostwa.

§3 Składanie zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku nieustosunkowania się do tych zaleceń, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Zamówienia można składać całodobowo.
 4. W ciągu 24 godzin Sklep informuje Klienta o otrzymaniu zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne potwierdzenie.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§4 Płatności i realizacja zamówień

 1. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  • 1.1. PayPal – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayPal w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie PayPal.
  • 1.2. przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Sklepu podane po złożeniu zamówienia.
 2. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 3. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 4. W przypadku Produktów do pobrania informacja o możliwości pobrania zamówionych Produktów jest wysyłana do Klienta na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane poprzez formularz reklamacyjny na stronie https://dodatkiwordpressa.pl/reklamacje/ w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. potwierdzenie przelewu).
 2. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 3. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§6 Wymogi techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta wymaga:
  1. dostępu do sieci Internet,
  2. korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer od ver. 8.0, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, Google Chrome od ver. 20.0 oraz Safari od ver. 5.1),
  3. posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 3. Dla prawidłowego działania Sklepu konieczne jest ponadto aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę plików cookies oraz włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
 4. Podczas odwiedzin przez Klienta strony internetowej Sklepu, system informatyczny Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług świadczonych przez Sklep dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest strona Sklepu. Klient może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy. Nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł jednak zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

§7 Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są własnością Administratora sklepu.
 2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora sklepu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator sklepu.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach kontaktu za pomocą formularzy (kontaktowy, reklamacyjny), promocyjnych i marketingowych.
 4. Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie itp.
 5. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu lub promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę
 6. Administrator sklepu informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
 7. Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed tą datą.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.

Ostania aktualizacja regulaminu 23.04.2019 r.

Dodatkowe informacje: